Waarneming & Wachttijden

Waarneming

Bij afwezigheid door vakantie of ziekte is waarneming geregeld.

Wachttijden

De wachttijd voor het eerste intakegesprek en/of voor het starten van een behandeling kunt u telefonisch opvragen en bedraagt op dit moment ca. 12 weken.
In urgente gevallen vindt overleg met de huisarts plaats.

 

“Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). (verplichte officiële tekst NZa)