Kosten en Vergoedingen

Als U in Nederland verzekerd bent wordt de psychotherapie uit de basisverzekeringen vergoed mits de praktijk een contract heeft met uw verzekering en u door uw huisarts bent doorverwezen.

 

Praktijk Kingeling heeft contracten met de volgende verzekeringen en hun dochtermaatschappijen:

  • Zilveren Kruis Achmea
  • VGZ , IZZ
  • CZ, Ohra, Delta LLoyd
  • De Frieslander
  • DSW
  • Menzis, Anderzorg
  • Bij Multizorg aangesloten verzekeringen zoals  ONVZ, De Amersfoortse

 

Een aantal verzekeringen hanteren een maximumbudget. Dit betekent, dat de praktijk alleen nieuwe mensen kan helpen indien het door de betreffende verzekering vastgestelde maximum budget nog niet is bereikt.

 

Voor informatie kunt u bellen met de praktijk.

 

De praktijk hanteert de door de NZA vastgestelde tarieven, zowel voor verzekerde zorg als voor zelfbetalers.

 

De kosten van verzekerde behandelingen worden direct bij de verzekering gedeclareerd.